Kreacja marki a komunikacja

Kreacja marki a komunikacja są bardzo mocno ze sobą powiązane. Aby móc wykreować markę niezbędna jest komunikacja z jej klientami. Komunikacja z odbiorcami danej firmy jest jednym z elementów jej strategii. To już pokazuje jak duże ma ona znaczenie dla działania przedsiębiorstwa. Bez komunikacji z klientem firma nie byłaby w stanie zbudować przewagi konkurencyjnej, pokazać wartości jakie wyznaje oraz właściwie w ogóle wykreować marki,
a co za tym idzie zdobyć przychylność i lojalność konsumencką. Można więc powiedzieć, że kreacja marki a komunikacja mocno się uzupełniają.

Kreacja marki a komunikacja w jaki sposób są powiązane

Czym jest komunikacja?

Komunikacja marki jest po prostu tym co marka o sobie mówi, piszę oraz w jaki sposób to robi. Obecnie najpopularniejszą formą komunikacji z klientem są media społecznościowe. Dzięki nim firma może w łatwy sposób dotrzeć do swojej grupy docelowej, poznać ją, jej zachowania, potrzeby, pragnienia, ale też zainteresowania i wartości. Komunikowanie się ze swoimi odbiorcami nigdy nie było tak proste jak teraz. Klient może zwrócić się do przedsiębiorstwa bezpośrednio, wysyłając wiadomość prywatną z określonym zapytaniem lub wątpliwością. A marka ma bowiem szansę na pokazanie się od tej dobrej strony i odpowiedzieć w sposób profesjonalny na zadawane przez jej klientów pytania. Wszystko to składa się na budowanie wizerunku i kreowanie marki. Kreacja marki a komunikacja wpływają na siebie.

Komunikacja w hipermedialnym środowisku komputerowym

Ten rodzaj komunikacji jest nowym podejściem i to właśnie on jest najczęściej wykorzystywany w działaniach marketingu treści. Komunikacja nadawcy i odbiorcy odbywa się za pośrednictwem Internetu, który jest pozbawiony wszelkich granic. Wynikiem tego jest powstanie zupełnie nowej relacji między przedsiębiorstwem, a jego grupą docelową. Społeczność nie jest już biernym odbiorcą, ponieważ może ona komentować i wyrażać swoje opinie na temat przekazu. Dużą zaletą tego modelu jest to, iż odbiorca sam może dobierać wartościowe dla niego treści co w tradycyjnych mediach komunikacji masowej było niemożliwe. To nowe środowisko daje wiele możliwości zaistnienia w sieci, nie pozwala jednak zmuszać konsumenta do przyjęcia oferowanych dóbr, jest to jego dobrowolna decyzja. Komunikacja ta daje możliwość komunikowania się na skalę globalna co wcześniej nie było możliwe, jednak to nabywca indywidualny brany jest pod uwagę. Szanse jakie stwarza dotarcie do tak dużej grupy odbiorców będących w świecie online większą część swojego dnia, wiąże się z ogromnymi zyskami zarówno finansowymi jak i niematerialnymi.

Kreacja marki a komunikacja

Kreacja marki a komunikacja – jak dobrze przeprowadzić komunikację?

Kreacja marki a komunikacja są ze sobą powiązane, jednak jak prowadzić komunikację marki, aby robić to dobrze? Poniżej znajduje się kilka wskazówek.

  • Aby móc komunikować się z odbiorcami konieczna jest marka – marka składa się z logo, nazwy, misji, wizji, głównych celów oraz grupy docelowej. Jeśli tego nie będzie nie będzie komunikacji, no bo co wówczas komunikować?
  • Kreacja marki – tutaj właśnie pojawia się ta zależność kreacja marki a komunikacja. Dzięki komunikacji możliwe jest zbudowanie wizerunku marki i tego jak będzie ona postrzegana przez odbiorców. Czy ma być odbierana jako bardzo profesjonalna czy może bardziej nieformalna. Ekskluzywna czy codzienna, ma kojarzyć się z rzetelnością czy dobrą zabawą. To właśnie odpowiedź na te pytania pozwoli zbudować tożsamość marki.
  • Określenie głównych elementów – elementy te będą podstawą funkcjonowania komunikacji. Należy tutaj określić co jest najcenniejszego w marce, jakie ma ona wartości, co odróżnia ją od innych firm na rynku. Do tego celu świetnie nada się przeprowadzenie analizy SWOT. Czyli określenie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, a także tego jakie ma ono szanse i zagrożenia płynące z otoczenia.
  • Zaplanowanie narzędzi z jakich będzie korzystała marka do komunikacji
  • Komunikowanie się za pomocą zgodnych z prawdą i pozytywnych informacji
  • Komunikowanie przede wszystkim o tym co marka robi, ponieważ to jej działania są najważniejsze

Jak można więc zauważyć kreacja marki a komunikacja to bardzo powiązane ze sobą czynności. Bez komunikacji nie mogłaby być prowadzona kreacja marki, natomiast bez marki – komunikacja. Komunikacja sama w sobie musi być prowadzona w sposób rzetelny i z dużym zaangażowaniem. Nie ma tutaj miejsca na krytykę konkurencji czy rynku, działania takie zostaną bardzo źle odebrane przez społeczność.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *