O projekcie


Cocreate Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu realizuje projekt pn. „Wdrożenie intuicyjnej e-usługi marketingu interaktywnego.” W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1. (Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej).

Projekt zakłada opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy do obsługi procesów związanych z realizacją projektów marketingowych, zarówno od strony zleceniodawców, jak i zleceniobiorców. Głównym celem projektu jest umożliwienie klientom (MŚP) wyboru dostawców specjalistycznych produktów / usług marketingowych. Usługi te mają się charakteryzować odpowiednim poziomem jakości przy jednoczesnym dostosowaniu do realnych potrzeb i możliwości danego zleceniodawcy.

Z drugiej strony Cocreate to zlecenia dla freelancerów i przetargi na zlecenia marketingowe (w szerokim znaczeniu słowa).

O unikalności pomysłu decydują następujące funkcjonalności:

Projekt zostanie zrealizowany w okresie 1.03.2014.-31.08.2015.

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać na stronach:

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO